oipippogrzeb

11 SIERPNIA 2018 ROKU ODESZŁA OD NAS NA ZAWSZE

URSZULA KRZYŻANOWSKA-ŁAGOWSKA

dr n. hum., pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW,

stypendystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie oraz nauczyciel akademicki.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji samorządu pielęgniarek 
i położnych (w latach 1991–1995)

Przypadło Jej w udziale budowanie struktur samorządu, który powstał niemalże równolegle z nurtem przeobrażeń ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju.

Pragnęła transformacji polskiego pielęgniarstwa i nie szczędziła sił, aby walczyć o budowanie samodzielności oraz prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej. Miała duszę pionierki oraz wizjonerki, a przy tym odwagę, by podejmować się trudnych wyzwań.
Czas tworzenia samorządu opisywała słowami piosenki: „To były piękne dni, naprawdę piękne dni” i dodawała przy tym: „Tylko do tego musieliśmy mieć: zdrowie, silne nerwy, motywację i wiarę, że podołamy”.

Była autorką wielu publikacji, m.in. „Organizacja opieki pielęgniarskiej w Polsce na tle porównawczym” (1991), „Znać swój los” (1994), „Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim” (2005), „Idea samorządności – wspomnienia, rozmowy, fakty” (2011). Wydała dwa tomiki wierszy: „Wyrazić siebie” (1993) i „Pobądź ze mną” (1995).

Niemalże do ostatnich swoich dni nie traciła kontaktu z samorządem pielęgniarek i położnych, aktywnie uczestniczyła w wielu samorządowych uroczystościach, konferencjach organizowanych w całym kraju.

Pozostanie w naszej pamięci i sercach.

Będzie nam Jej brakowało.

Rodzinie i Bliskim

składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa  Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

 

Program uroczystości pogrzebowych śp. Urszuli Krzyżanowskiej- Łagowskiej

 1. Uroczystości odbędą się w Sali Ceremonialnej Miejskiego Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie, ul. Poprzeczna 9B (zaraz za bramą cmentarza po prawej stronie):
 2. Termin uroczystości to sobota 25 sierpnia 2018 r. godz. 13:30 -15:00.
 3. Plan uroczystości jest następujący:
 • Przywitanie uczestników przez Mistrza Ceremonii oraz przedstawienie życiorysu Zmarłej;
 • Mowa pogrzebowa syna Zmarłej;
 • Mowa pogrzebowa przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz przedstawiciela ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie;
 • Część literacko- muzyczna;
 • Modlitwa;
 • Przejście w kondukcie pogrzebowym do miejsca pochówku i pożegnanie Zmarłej;
 • Zakończenie uroczystości- pożegnanie uczestników przez Mistrza Ceremonii.

INFORMACJA W SPRAWIE PIT-8C

 Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi  Sieradzkiej otrzymała interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub części, albo refundowanych w całości lub części przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych ze składek członkowskich oraz związanych z tym obowiązków płatnika dotyczących sporządzania i wystawienia informacji PIT-8C.

Z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-3.4011.92.2018.1.AK z dnia 17 maja 2018 r. wynika, że po stronie pielęgniarek i położnych uczestniczących w nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych, finansowanych w całości lub części albo refundowanych w całości lub części przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych ze składek członkowskich, nie powstaje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a na Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych nie ciąży obowiązek sporządzania dla tych osób informacji PIT-8C.

W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej od 2018 r. nie będzie wystawiała PIT-8C osobom korzystającym w OIPiPZS z refundacji/dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego.

czytaj dalej...

                                                                 

                                                                Anna Augustyniak

                                                            Przewodnicząca ORPiPZS              


IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
i   ASERTYWNOŚCI
„Ratuj – to ważne”   „Używkom powiedz NIE”
stopuzywkom

Zapraszamy na fotorelację     Relacja ze konkursu

 

W dniu 14 kwietnia 2018 r. w Sieradzu odbyła się Konferencja pod hasłem 

„Dobra opieka szansą na dłuższe życie z cukrzycą”
konferencjamaj2018
Zapraszamy na fotorelację     Relacja ze konferencji

dzienpip

W dniu 23 marca 2018 roku w Sali Starostwa Powiatowego w Sieradzu
odbył się XXXI Zjazd Sprawozdawczy
Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej
zjazd2018
Zapraszamy na fotorelację              Relacja ze zjazdu     

 

 pokora1
Uroczyste obchody upamiętniające 600 lecie służby zdrowia w Sieradzu oraz 165 rocznicę oddania do użytku Szpitala św. Józefa w Sieradzu 
 czytaj...


KOMUNIKAT W SPRAWIE URUCHOMIENIA  SYTEMU  MONITOROWANIA
KSZTAŁCENIA  
PRACOWNIKÓW  MEDYCZNYCH  ( SMK ) czytaj...


 1

Informujemy, że w dniu 19.09.2017 r. Wojewoda Łódzki powołał Panią mgr Magdalenę Świątek na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego.

Pani Konsultant składamy serdeczne gratulacje i życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji i wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

                                                                       Okręgowa Rada
                                                                             Pielęgniarek i Położnych
                                                                                 Ziemi Sieradzkiej 


III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „RATUJ – TO WAŻNE!”

Relacja...


W dniu 24 marca 2017roku w Sali Starostwa Powiatowego w Sieradzu
odbył się XXX Zjazd Sprawozdawczy
Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

 

 

zapraszamy na fotorelację      relacja ze zjazdu
 


 25 LAT SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
PIELĘGNIAREK  I  POŁOŻNYCH

Fotorelacja
Historia samorządu zawodowego oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

Listy Gratulacyjne

 


 

W dniu 8 października 2016 roku  odbyła się II Konferencja Diabetologiczna w Łasku

Fotorelacja

Relacja z konferencji
 

 


W dniu 18 marca 2016 roku w Sali Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbył się XXIX Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

  

DSC 0197     .PielegniarkiZlot003

   Zapraszamy na fotorelację                                 Relacja ze zjazdu


 W dniu 23 października 2015 roku odbył się VII Zjazd
Sprawozdawczo Wyborczy
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

 

  


W dniu 4 września 2015 roku  w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierdzu odbyła się konferencja poświęcona Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej "Ostatni Dyżur"
zoraganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

 

 p9041190