Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie sposobu kwalifikowania pracowników wykonujących zawody medyczne w związku z realizacją ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczy czytaj dalej...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” czytaj dalej...
Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach  czytaj dalej....

NFZ ZABEZPIECZYŁ ŚRODKI NA WZROST WYNAGRODZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA OWU
czytaj dalej...


Notatka ze spotkania z Panią Wiceminister Józefą Szczurek – Żelazko
czytaj dalej...


Korespondencja z MZ w sprawie przekazania informacji na temat źródła finansowania podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych przewidzianych przepisami rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r czytaj...


Informacja w sprawie prac nad projektem ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczychczytaj...


Komunikat Ministerstwa Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków  różnymi drogami oraz wytyczne Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne. czytaj...


Stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 r. w odniesieniu do treści Komunikatu Ministerstwa Zdrowia Departament Pielęgniarek i Położnych. czytaj...


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamenty Pielęgniarek i Położnych na Stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP czytaj...


Stanowisko z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie propozycji wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych/technikach czytaj...


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamenty Pielęgniarek i Położnych na Stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP czytaj...


Odpowiedź Ministra Zdrowia na stanowisko z dnia 19 lipca 2016 r. czytaj...


Korespondencja Ministra Zdrowia dotycząca wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek czytaj...


Stanowisko PTP,NRPiP,OZZPiP z dnia 18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek czytaj...


Pismo do Pani Minister Edukacji Narodowej dotyczące kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek czytaj...


Pismo do Pani Prezes Rady Ministrów dotyczące kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek czytaj...